EU PROJECTS

UAB „Profarma“ įgyvendina projektą „Prailginto veikimo oftalmologinio vaistinio preparato implantuose sukūrimas ir vystymas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0035.

UAB „Profarma“ buvo įkurta 2007 m. Įmonė vykdo mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą biotechnologijų srityje. Įmonės vizija – kurti ir teikti į rinką saugius, ekonomiškai patrauklius biotechnologinius vaistinius preparatus bei technologijas.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto tikslas – sukurti prailginto veikimo oftalmologinio vaistinio preparato ranibizumab technologiją. Planuojamas sukurti vaistinis preparatas bus skirtas oftalmologiniam susirgimui akies makulos degeneracijai (angl. wet age-related macula degeneration, wAMD) gydyti.

Bendra projekto vertė – 1 962 202,81 Eur. Projektui skirtas 1 241 942,40 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugpjūčio mėn., pabaiga – 2023 m. rugsėjo mėn.

***

1. UAB „Profarma“ įgyvendina projektą „Naujų oftalmologinių neuroprotekcinių vaistinių preparatų tyrimai ”, Nr. J05-LVPA-K-03-0073.

                 Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą. 

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. balandžio mėn., pabaiga – 2021 m. kovo mėn.  

Projekto biudžetas – iki 2 027 680,13 EUR. 

Projektui skirtas finansavimas – iki 1 263 174,93 EUR.

2. Uždaroji akcinė bendrovė „Profarma“ įgyvendina projektą „Rekombinantinių baltymų technologijų taikymas kuriant inovatyvius medicinos prietaisus BV gydymui”, Nr. J05-LVPA-K-04-0085.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą. 

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. sausio mėn., pabaiga – 2020 gruodžio mėn.  

Projekto biudžetas – iki 1 685 405,04 EUR. 

Projektui skirtas finansavimas – iki 780 608,26 EUR.

3. UAB „Profarma“ įgyvendina projektą „UAB „Profarma“ eksporto plėtra“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo investicijų, teikiamų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto tikslas – UAB „Profarma“ konkurencingumo didinimas. 

Bendra projekto vertė – 86 158,00 Eur. Projektui skirtas 43 079,00 Eur finansavimas. 

Projekto planuojama vykti į parodas užsienio šalyse, kuriose bus pristatoma tiek pati įmonė, tiek ir jos produkcija, ieškoma užsienio partnerių. Parodų metu užmegzti kontaktai, nauji verslo ryšiai tiesiogiai lems įmonės žinomumo didinimą užsienio rinkose ir skatins įmonės produkcijos eksportą. Visa tai sudarys palankias sąlygas ir prielaidas kryptingai vykdyti su eksporto plėtra susijusius veiksmus ir didinti UAB „Profarma“ teikiamų paslaugų ir prekių eksportą.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. birželio mėn., pabaiga – 2020 m. spalio mėn.